Aksjonsledersamling

Kjøllefjord Røde Kors deltok denne helgen på aksjonsledersamling i Alta med en person. Fokus for denne samlingen av gjennomgang av den nye veilederen for søk etter savnet på land utgitt av Hovedredningssentralen. I tillegg til dette ble det også en rask gjennomgang av Lost person Behavior, samt digitale hjelpemidler i KO ved aksjoner. Det ble kjørt flere tabeltop øvelser for at alle skulle få prøvd seg i bruk av kartprogrammet som skal benyttes. Helgen ga også stort rom for diskusjoner og erfaringsutveksling på tvers av alle foreningen i Finnmark som deltok på samlingen.