Årsmøtet avviklet

Kjøllefjord Røde Kors avviklet lokalt årsmøte torsdag 18. februar.

Saker til behandling var:

 1. Årsmelding 2020
 2. Regnskap og revisjon 2020
 3. Handlingsprogram 2021
 4. Renovering av Røde Kors hytta
 5. Budsjett 2021
 6. Valg av tillitsvalgte

Regnskapet for 2020 viste et driftsoverskudd på kroner 114.711,-. Styret konkluderer med at årsaken til dette er at man til tross for pandemien har klart å opprettholde viktige faste inntekter, mens man samtidig har svært lave kostnader på grunn av lavere aktivitetsnivå.

Årsmøtet vedtok å starte renovering av Røde Kors hytta. Planen er å fjerne dagens eternittplater på veggene, etterisolere og legge nytt panel. Det ligger også i planene at samtlige vindu i bygget skal byttes ut. Prosjektet har en kostnadsramme på kroner 275.000,-

I år var vervet som nest leder i foreningen på valg. Michael Elvestad har hatt dette vervet over flere år, og hadde i år også takket ja til gjenvalg. Det kom ikke inn andre forslag, og Michael ble enstemmig valgt. Susanna Bjørkås-Olsen ble gjenvalgt som 2. varamedlem for styret.

Det nye styret består av:

 • Ørjan Olsen, leder
 • Michael Elvestad, nest leder
 • Miia Siltasalmi, styremedlem
 • Gunnar Olsen, 1. varamedlem
 • Susanna Bjørkås-Olsen, 2. varamedlem