Røde Kors i påsken

Årets påske blir ikke helt som vi er vant til.

I år vil ikke Kjøllefjord Røde Kors ha åpen Røde Kors hytte for befolkningen i påsken. Dette på bakgrunn av nasjonale retningslinjer og anbefalinger i forbindelse med pandemien som pågår i landet.

Årets informasjonssentral for Finnmark Røde Kors er lagt til Vardø og Vardø Røde Kors. Dersom du trenger bistand ber vi om at du varsler på ordinær måte til:
Politiet på telefon 02800, ved nød ring 1-1-2
Helse på telefon 116 117, medisinsk nødtelefon 1-1-3.

Hjelpekorpset i Kjøllefjord vil være i beredskap i påsken, men kanskje ikke like synlig som tidligere år. Men, vi vil prøve å få til patruljer på fjellet i de områdene det er stor utfart.

Kjøllefjord Røde Kors vil minne om fjellvettreglene, og vi håper selvsagt at de som ferdes i fjellet følger disse.

Fjellvettreglene
1. Planlegg turen og meld fra hvor du går.
2. Tilpass turen etter evne og forhold.
3. Ta hensyn til vær- og skredvarsel.
4. Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer.
5. Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre.
6. Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is.
7. Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er.
8. Vend i tide, det er ingen skam å snu.
9. Spar på kreftene og søk ly om nødvendig.

Tips: Sjekk alltid https://www.varsom.no for oppdatert informasjon om skredfare i området.