Instiller all aktivitet

Kjøllefjord Røde Kors har vedtatt at foreningen følger anbefalninger fra sentrale myndigheter i forbindelse med pandemien som pågår i landet. Foreningen vil dermed avlyse og utsette alle planlagte aktiviteter i Lebesby kommune frem til videre.

Dette innebærer:
– Besøkstjenesten installer all drift
– Søndagskafeer på Røde Kors hytta avlyses
– Planlagte møter og kurs utsettes
– Deltakelse på eksterne møter og kurs utsettes
– Påskekafe på Røde Kors hytta avlyses

Foreningen vil selvsagt være i beredskap dersom våre naturlige samarbeidspartnere anmoder om bistand i denne perioden.