Fortsetter samarbeidet med Mossa kiosken AS

Kjøllefjord Røde Kors er en frivillig humanitær organisasjon, en egen juridisk enhet, med egne lover og egen økonomi. Det er derfor viktig for driften av foreningen å ha forutsigbar og sunn økonomi. Dette får vi gjennom flere inntektsbringende tiltak, tilskudd, og gjennom avtaler med blant annet næringslivet lokalt og regionalt. 

I dag har Kjøllefjord Røde Kors inngått en samarbeidsavtale med Mossa kiosken AS. Firmaet gir Røde Kors lokalt svært gode rabatter på kjøp av varer til årets søndagskafeer og påskekafeen. Dette er enda en viktig bidragsyter for at det skal være økonomisk lønnsomt å gjennomføre kafe på Røde Kors hytta hver søndag gjennom vinteren og hele påsken.

En lignende avtale hadde vi med samme bedrift i 2018. Vi er svært takknemlig for denne gesten, og setter stor pris på at dette blir gjort. Tusen takk!