Statkraft gave til Røde Kors

Statkraft er en av Røde Kors viktigste beredskapspartnere og bidrar til å redusere risikoen for katastrofer både nasjonalt og internasjonalt.

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi og vokser internasjonalt. Selskapet er opptatt av å styrke sitt samfunnsansvar i land der de er til stede og hvor det er behov for sosial og humanitær innsats.

Statkraft styrker beredskapen i Finnmark
Som et ledd i hovedpartnerskapet med Røde Kors har Statkraft nå gitt Finnmark Røde Kors en gave for å styrke det viktige beredskapsarbeidet som gjøres i fylket. Gaven består av 4 snøscootere, og er fordelt på Røde Kors foreningene i Alta, Karasjok, Kjøllefjord og Vadsø.

Tirsdag 22. januar var det offisiell overrekkelse av gaven i Alta, hvor lokalforeningslederne fra Alta, Karasjok, Kjøllefjord og Vadsø var tilstede sammen med leder for Finnmark Røde Kors og representanter fra Statkraft.

Kjøllefjord Røde Kors takker så mye for gaven fra Statkraft. Dette betyr enormt for oss.

Hva er kjøpt?
Valget av scooter falt på Lynx 49 Ranger ST med en 900 Ace  motor. Finnmark Røde Kors har gitt fastmontert GPS til scooteren i gave, og foreningen i Kjøllefjord har i tillegg kjøpt en del ekstrautstyr som bagasjeboks, brede ski og trekk til scooteren. Scooterne er levert av Frode Utsi AS i Tana.