Endringer på sidene

Kjøllefjord Røde Kors har sett seg nødt til å endre på web-sidene. Det gjelder muligheten for å kunne kommentere innlegg. Her ser vi oss nødt til å legge inn en begrensning. Det vil si at det fra i dag kun er mulig å kommentere innlegg som er nyere enn 14 dager. Alle innlegg eldre enn dette vil ikke være åpen for kommentarer. Dersom det er ønskelig å kommentere et innlegg som er eldre enn 14 dager, ber vi om at denne kommentaren sendes på e-post til foreningen.

Endringene vi gjør er på bakgrunn av svært mye SPAM i kommentarfeltene på sidene, og mye ressursbruk fra vår side for å fjerne dette.

Vi håper selvsagt at denne endringen ikke på noen måte ødelegger opplevelsen av våre nettsider.