Kronerulling til EL-sykkel

Fagforbundet i Kjøllefjord har tatt initiativ til å starte en kronerulling for å kunne investere i en EL-sykkel til Kjøllefjord Sykehjem. 

Fagforbundet i Kjøllefjord har et ønske om å kunne kjøpe inn en el-sykkel til sykehjemmet i Kjøllefjord.

Tanken er at de beboerne som sjelden eller aldri kommer seg ut, eller for de som en sjelden gang får tatt seg en biltur, skal med hjelp av denne el-sykkelen få sjansen til dette. Vi vet fra flere studier hvor viktig og livskvalitets økende det å kunne oppleve frisk luft er og hvor sjelden beboere på sykehjem dessverre altfor sjelden får oppleve dette. 

Fagforbundet i Lebesby ønsker, og forhåpentligvis med litt hjelp fra næringslivet i Kjøllefjord, å kunne realisere dette for beboerne på sykehjemmet i Kjøllefjord. Vi ser for oss at både de som jobber der, pårørende og frivillige vil være de som tar beboerne med på tur i Kjøllefjord gjennom sommer halvåret. Når vi får dette på plass vil styret i fagforbundet overrekke el-sykkelen til sykehjemmet med en liten markering, hvor også media vil være til stede. Her ønsker vi gjerne å få nevnt bidragsyterne med navn og på den måten få takket de av dere som støtter opp om denne drømmen. 

Fagforbundet i Kjøllefjord vil sette pris på bidrag, og skulle det være noen spørsmål er det bare å ta kontakt. Sykkelen koster kr. 87.000,- pluss frakt, så her må det jobbes godt i lokalsamfunnet.

Kjøllefjord Røde Kors støtter tiltaket
Styret i Kjøllefjord Røde Kors har vedtatt å bidra med de inntektene som foreningen har tatt inn på førstehjelpskurs og førstehjelpsutstyr denne måneden. Dette formålet vil dermed få kroner 9.000,-. 

Vi vet sykehjemmet har ønsket et slikt tilbud til beboerne, nå ser vi muligheten for at det blir realisert! 
Ørjan Olsen, leder

Vi har flere besøksvenner som fast besøker sykehjemmet. Nå vil også de få muligheten til å ta den de besøker på sykehjemet ut på sykkeltur i lokalmiljøet.