Flykningeguide

Røde Kors flyktningguide kobler flyktninger som har fått opphold i Norge med en frivillig guide som kjenner lokalsamfunnet. Slik får nybosatte flyktninger en veileder og et nettverk i sitt lokalmiljø.

En flyktningguide er en viktig veiviser inn i samfunnet. Men aller viktigst: Et medmenneske, en å stole på og støtte seg til i en krevende etableringsfase.

imageMøtet mellom flyktning og guide skal være uformelt og ikke koste noe. Man gjør ting begge trives med, som å se på fotballkamp, gå tur, lage mat eller bare prate og være sammen. Røde Kors har som mål å koble guider og flyktninger som har noe felles, enten det gjelder alder, livssituasjon, interesser, yrke eller utdannelse. Aktiviteten bygger på gjensidighet og likeverd mellom flyktning og guide.

Kjøllefjord Røde Kors ønsker å kartlegge om det er noen i bygden som er interessert i å lære mer om denne aktiviteten, og ikke minst være interessert i å starte opp aktiviteten når det blir behov for dette. Ta kontakt på e-post postmaster@krkh.org eller telefon 902 67 696.