Ny dato: Årsmøte Kjøllefjord Røde Kors

Foreningen har nå satt ny møtedato for Årsmøte i foreningen.

Tirsdag 8. mars kl. 18:00 på Hotel Nordkyn.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

  1. Årsberetning 2021
  2. Regnskap 2021
  3. Handlingsprogram 2022
  4. Budsjett 2022
  5. Valg av tillitsvalgte

Det vil bli enkel bevertning.