Røde Kors helga 2021

Finnmark Røde Kors inviterer til Røde Kors helga 2021. Denne samlingen vil i år bli lagt til Kirkens, og Thon Hotel Kirkenes fra fredag 5. november til søndag 7. november.

Årets Røde Kors helg har en noen annerledes vri enn tidligere år hvor tradisjonelle kurs er byttet ut med erfaringsutveksling og diskusjoner.

Dersom du er interessert i å delta på denne samlingen, må du ta kontakt med ledelsen lokalt i foreningen for påmelding, slik at det kan sendes en samlet påmelding fra foreningen. Frist for påmelding er satt til søndag 17. oktober 2021.

Program

Felles fredag:

 • Velkommen v/distriktsleder
  – Ett Røde Kors

Felles lørdag:

 • Inspirasjonsforedrag
 • Samtale med personer i selvmordsfare – aktuelt alle frivillige i Røde Kors som gjennom aktivitet møter personer i selvmordsfare.

Omsorg lørdag:

 • Psykisk helse i fokus – Foredrag og gruppearbeid. Kors på halsen kommer.
 • Psykisk helse – Røde Kors aktiviteten i fokus. Utfordringer, suksesshistorier og gruppearbeid. Vi ser fremover sammen.

Hjelpekorps lørdag:

 • Utkalling av mannskap – hele alarmeringskjeden fra Politi ringer, til mannskap er varslet i hjelpekorpset.
 • CIM – felles enighet og oppfriskning
 • Kart og kompass – felles forståelse for grunnleggende navigasjon under aksjoner.
 • SAR rapportering og intro av nye SAR 2.0
 • Oppfriskning på samband
 • Utfylling av GP1440 skjema som er skjemaet som brukes for å kreve refusjon etter søk og redning.
 • Rekruttering til frivillighet – hvordan skal vi få tak i og holde på de frivillige?

Omsorg søndag:

 • Mental Helse – foredrag med Marius Eriksen
 • Jakten på den gode aktivitet.

Hjelpekorps søndag:

 • Førstehjelpsoppfriskning – Tiltakskort pasientundersøkelse, en av grunnpilarene for førstehjelp.
 • Hjerte og lunge redning, en oppfriskning.
 • Hjelpekorps stunden (FAQ – OSS) er satt av til diskusjon, noe av punktene er fremtidige kursønsker, utfordringer og suksesshistorier, så vil det være rom for det du har på hjertet. Fokus fremover vil være i fokus.