Årsmøte

Kjøllefjord Røde Kors inviterer til årsmøte i foreningen tirsdag 25. februar kl. 18:00 på hotel Nordkyn.

Saker til behandling:

  • Årsberetning 2019
  • Regnskap 2019
  • Handlingsplan 2020
  • Budsjett 2020
  • Valg av tillitsvalgte

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest 11. februar 2020.

Valgkomiteen ber om at de som har forslag til kandidater på vervene som er til valg i år sender dette til Susanna Bjørkås-Olsen innen 11. februar. Forslag kan sendes på e-post susanna.bjrks@hotmail.com. Følgende verv er på valg i år: Leder, styremedlem og 1. varamedlem.

Det vil bli enkel servering.

Velkommen!