Røde Kors helgen 2019

Finnmark Røde Kors inviterer til Røde Kors helg i Vadsø 11.. – 13. oktober. 

Utgaven av årets Røde Kors helg er satt sammen slik at vi får en litt annen vinkling enn tidligere år. Programmet er bygd slik at det kan skapes mer rom for koblinger og erfaringsutveksling på tvers i Røde Kors. I årets utgave er det flere workshops og færre kurs – etter tilbakemeldinger fra dere frivillige. Det er som vanlig, noe for ledere på alle nivå, noe for omsorg og noe for hjelpekorpset. Pass på at det du ønsker å delta på, ikke kolliderer med de andre delene du vil ta. Røde Kors helga blir til det hver og en av oss i fellesskap legger inn i potten. Velkommen skal du være til 3 innholdsrike dager i fellesskap med Røde Kors familien i Finnmark.

Følgende kurs gjennomføres denne helgen.

Nr 1 – Dag’s corner – Verdigrunnlag
Årets Røde Kors helg åpnes av distriktsleder Dag Røberg og dagens faglige økt avsluttes med verdigrunnlaget som danner grunnlaget for hele Røde Kors sin virksomhet. Etter denne seansen, går vi rett over til middag med «mat og prat»

Målgruppe: Alle frivillige og ansatte i Røde Kors.
Tid: 1 time
Når: 1. økt fredag

Nr 2 – Lokal instruktør nødnett
Hensikten er å lære opp lokale instruktører som selvstendig kan holde KSAM i lokalt korps. Etter endt kurs skal deltaker ha kunnskap om nødnettets oppbygging og virkemåte. Være i stand til å veilede sluttbrukere i bruk av terminalene. Kunne fleetmap i egen organisasjon. Kjenne til sambandsreglementet. Kunne samhandle via nødnett med nødetatene. Kunne utføre enkel feilsøking og vedlikehold.

Målgruppe: Sambandsledere og instruktører.
Tid: 12 timer
Når: 1, 2. og 3. økt lørdag og 1. økt søndag

Nr 3 – Samtale med personer i selvmordsfare
Hensikten med kurset er å gi deltakerne trygghet i rollen som hjelpere i møte med personer i selvmordsfare. Deltakerne skal få ferdighetstrening i samtale med personer i selvmordsfare, og kunnskap om hvordan sette personer i selvmordsfare i kontakt med andre som kan hjelpe dem videre, og hvordan motivere til å oppsøke hjelp.

Målgruppe:
Frivillige i Røde Kors som gjennom aktivitet møter personer i selvmordsfare.
Tid: 6 timer
Når: 1. og 2. økt lørdag

Nr 4 – Oppvekst forum
Hensikten med oppvekstforumet er å styrke de frivillige i deres arbeid med barn, særskilt barn i vanskelige livssituasjoner. Om det er på Ferie for alle, i BARK, RØFF eller andre oppvekstaktiviteter der frivillige er i kontakt med barn og unge, bør de frivillige ha felles innsikt og forståelse av hvordan Røde Kors ønsker at frivillige opptrer i aktiviteter med målgruppen. Da denne ikke er et kurs i ressurssystemet, skjer påmelding via mail til dk.finnmark@redcross.no

Målgruppe: Frivillige i oppvekstaktiviteter.
Tid: 5 timer
Når: 1. og 3. økt lørdag

Nr 5 – Åpen Post nr 1
Gjennom hele Røde Kors helga, har dere fått satt av tid til felles prat og diskusjoner – innen mange temaer. I løpet av Røde Kors helga, vil det være satt ut en postkasse hvor du kan putte en eller flere lapper oppi, hvor du skriver tema som du ønsker å diskutere mer. I løpet av lørdags ettermiddag ca. kl. 17, vil det lages en oversikt over de mest aktuelle temaene.
F.eks. omsorg, hjelpekorps eller Røde Kors mot 2020-2030. Hvilke temaer som blir i fokus på post 1 og 2 på søndagen, vil bli annonsert til «mat og prat» seansen lørdags kveld.

Målgruppe: Alle frivillige i Røde Kors
Tid: 3 timer
Når: 1. økt søndag

Nr 6 – Beredskap for valgte ledere
Hensikten med kurset er å øke beredskapskompetansen og interessen på alle nivåer i organisasjonen, og spesielt i lokalforeningene. Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å begynne arbeidet med å utarbeide beredskapsplaner, inngå samarbeidsavtaler med sin kommune om beredskap og arrangere øvelser. Kurset har som mål å gjøre tillitsvalgte i stand til å jobbe med de mål for beredskapsarbeidet som til enhver tid gjelder i hovedprogram, langtidsprogram og strategi for samfunnssikkerhet og beredskap.

Målgruppe: Tillitsvalgte og oppnevnte ledere i lokal-, distrikts- og sentralleddet, samt medlemmer av beredskapsutvalg på lokal- og distriktsplan. Den primære målgruppen er lokalforeningsleder, beredskapsansvarlig, distriktsstyre og beredskapsutvalg.
Tid: 8 timer
Når: 1, 2. og 3. økt lørdag

Nr 7 – Tør du lytte?
Hensikten med kurset er at frivillige og ansatte i Røde Kors som er i kontakt med barn og unge er trygge på hvordan de skal møte og håndtere situasjoner der en deltaker forteller om vanskelige opplevelser. Kurset er en blanding av teoretisk og praktisk undervisning, med Power Point presentasjon, dilemma-oppgaver, caser, og diskusjon i grupper og i plenum.

Da denne ikke er et kurs i ressurssystemet, skjer påmelding via mail til dk.finnmark@redcross.no

Målgruppe: Alle frivillige i Røde Kors
Tid: 3 timer
Når: 1. økt søndag

Nr 8 – Instruktørkurs halvautomatisk hjertestarter (DHLR)
Kurset utdanner nye instruktører som deretter skal være i stand til å holde selvstendige DHLR kurs hjemme på lokalt plan.
Målsetningen med kurset er å sikre en enhetlig opplæring i bruk av halvautomatisk hjertestarter for alle som skal bruke starteren.
Før kursstart skal e-læring være fullført og kursmateriell skal være lest.
Det er en fordel å ha NGF og/eller DHLR kompetanse fra tidligere
Max. Antall deltakere er 15 stk.

Målgruppe: Alle som skal holde DHLR kurs på lokalt plan. Det anbefales å ha instruktørbakgrunn fra før.
Tid: 5 timer
Når: 2. og 3. økt lørdag

Nr 9 – Åpen post nr. 2
Gjennom hele Røde Kors helga, blir det satt av tid til felles prat og diskusjoner – innen mange temaer. I løpet av Røde Kors helga, vil det være satt ut en postkasse hvor du kan putte en eller flere lapper oppi, hvor du skriver tema som du ønsker å diskutere mer. I løpet av lørdags ettermiddag ca. kl. 17, vil det lages en oversikt over de mest aktuelle temaene.

F.eks. omsorg, hjelpekorps eller Røde Kors mot 2020-2030. Hvilke temaer som blir i fokus på åpen post 1 og 2 på søndagen, vil bli annonsert til «mat og prat» seansen lørdags kveld.

Målgruppe: Alle frivillige i Røde Kors
Tid: 3 timer
Når: 1. økt søndag

Nr 10 – Ressursgruppe ettersøk
Faglig oppdatering og felles prat i plenum om hva som rører seg innenfor fagfeltet ettersøkning. Representant for ressursgruppa kommer og har denne seansen.
Da denne ikke er et kurs i ressurssystemet, skjer påmelding via mail til dk.finnmark@redcross.no

Målgruppe: Alle hjelpekorpsere
Tid: 3 timer
Når: 1. økt lørdag

Nr 11 – Team og samarbeid
Få overblikk over styrets samlede erfaring, kunnskap og nettverk med gode knagger gjennom 3 timer hvor vi har fokus på hva den enkelte kan bidra med og hvilken kunnskap styret har i fellesskap.

Da denne ikke er et kurs i ressurssystemet, skjer påmelding via mail til dk.finnmark@redcross.no

Målgruppe: Styret og aktivitetsledere og ellers alle aktive.
Tid: 3 timer
Når: 2. økt lørdag

Nr 12 – Ressursgruppe skred
Hensikten er å få spredt ut siste nytt og felles prat i plenum slik at deltakerne får oppdatert seg på faglig nytt. Representant fra ressursgruppe skred har denne seansen.

Da denne ikke er et kurs i ressurssystemet, skjer påmelding via mail til dk.finnmark@redcross.no

Målgruppe: Alle hjelpekorpsere
Tid: 2 timer
Når: 3. økt lørdag

Nr 13 – Ressursgruppe førstehjelp
Hensikten er å få spredt ut siste nytt og skape rom for felles prat i plenum om hva som rører seg innenfor fagfeltet, slik at deltakerne får oppdatert seg på faglige oppdateringer. Representant fra ressursgruppe førstehjelp har denne seansen.

Da denne ikke er et kurs i ressurssystemet, skjer påmelding via mail til dk.finnmark@redcross.no

Målgruppe: Alle i Røde Kors
Tid:3 timer
Når: 1. økt søndag

Dersom du ønsker å delta på et eller flere av kursene over, ta kontakt med din leder!