Fortsetter samarbeidet med Stein Kåre Røvik AS

Kjøllefjord Røde Kors er en frivillig humanitær organisasjon, en egen juridisk enhet, med egne lover og egen økonomi. Det er derfor viktig for driften av foreningen å ha forutsigbar og sunn økonomi. Dette får vi gjennom flere inntektsbringende tiltak, tilskudd, og gjennom avtaler med blant annet næringslivet lokalt og regionalt. 

I dag har Kjøllefjord Røde Kors inngått en avtale med Stein Kåre Røvik AS. Firmaet vil sponse Røde Kors med snømåking gjennom vinteren ned til Røde Kors hytta. Dette er en viktig bidragsyter for at det skal være økonomisk lønnsomt å gjennomføre kafe på Røde Kors hytta hver søndag gjennom vinteren og hele påsken.

Dette er ikke noe nytt for oss eller for Stein Kåre Røvik AS. I år vil det være fjerde året på rad at det måkes ned til Røde Kors hytta, uten at dette innebærer kostnader for Kjøllefjord Røde Kors. Vi er svært takknemlig for denne gesten, og setter stor pris på at dette blir gjort. Tusen takk!