Årsmøtesak: Valg

Kjøllefjord Røde Kors avholder årsmøte i foreningen onsdag 28. februar på Hotel Nordkyn kl 18:00. En av de faste sakene på årsmøte, er valg av tillitsvalgte.

Da er det igjen årsmøtetid. Kjøllefjord Røde kors har årsmøte i 28. februar og følgende tillitsverv står på valg på årets møte:

  • Leder, velges for 2 år
  • Styremedlem, velges for 2 år
  • Varamedlem, velges for 2 år
  • Kasserer, velges for 2 år
  • Revisor, velges for 2 år
  • Hytteansvarlig, velges for 1 år
  • Aktivitetsansvarlig, velges for 1 år
  • Sambandsleder, velges for 1 år
  • Materialforvalter, velges for 1 år
  • Valgkomité, 3 medlemmer som velges for 1 år

Dersom du kunne tenke deg å ta et verv, eller at du har forslag på noen andre, så ber vi om tilbakemelding på dette innen 15. februar. Minner om at hvis du tenker å foreslå noen, så må denne personen spørres om det før vi får beskjed, samt ha sagt ja til vervet som er blitt forespurt.

For å komme med forslag, ta kontakt med Kristin på telefon 454 01 866 eller Maren på telefon 90506254.