Ny president i Norges Røde Kors

Fredag 6. oktober ble Robert Mood enstemmig valgt til ny president i Norges Røde Kors på Landsmøtet i Haugesund.

Robert Mood er en kjent og sterk stemme, både i Norge og internasjonalt, og er samtidig glødende opptatt av det lokale engasjementet. Hans kunnskap og erfaring fra Forsvaret, gode forståelse for humanitært arbeid og internasjonale erfaring er av en slik karakter at vi vurderer ham som en av de ypperste til å lede vår organisasjon videre. Det het det i valgkomiteens innstilling.

Frivillig innsats er noe av det fineste vi har

– Jeg takker ydmykt for tilliten landsmøtet har gitt meg. Jeg vil bli Norges Røde Kors sin president fordi jeg er overbevist om at frivillig innsats for å avdekke, hindre og lindre nød er noe av det fineste og viktigste vi har. Innsatsen de frivillige i Røde Kors legger ned er viktig for å styrke lokalsamfunnene. Jeg håper å bidra med erfaringene fra inn- og utland for å for å videreutvikle Norges Røde Kors og være en ambassadør for alle våre frivillige, sier den nyvalgte presidenten.

Robert Mood. Nyvalgt president i Norges Røde Kors.

Robert Mood er norsk offiser, generalløytnant og har vært generalinspektør for Hæren. I 2012 var han sjef for FNs observatørstyrke i Syria etter tidligere å ha vært sjef for FNs observatørkorps i Midtøsten. Han ble tildelt Fritt Ords Pris for 2016 «for å ha vist stort ytringsmot i kritiske debatter om Forsvarets rolle i samfunnet.»