RE-Godkjenning hjelpekorps

Røde Kors Hjelpekorps har satt kompetansekrav til sine aktive medlemmer i landet. Det er også satt krav på at denne kompetansen skal måles minimum hvert 3. år.

Kjøllefjord Røde Kors vil mandag 15. mai gjennomføre RE-godkjenning på hjelpekorpsmedlemmer som trenger det.

Har du vært med i hjelpekorpset tidligere!? Hva med å være med på RE-godkjenningen, og hive deg med i hjelpekorpset igjen som aktivt medlem? Vi trenger så mange som bare mulig den dagen noen trenger vår bistand. 

RE-godkjenningen består av to deler. En teoretisk del som hver enkel kan ta når som helst på nett, http://training.didac.no/rodekors/asp/registration/public/register_user.asp?regID=A7960BAB. En praktisk del hvor hver enkelt må gjennom 3 førstehjelpsposter. I tillegg til dette må alle ta en HLR og DHLR test. Bekreftelse på godkjent e-læring sendes til postmaster@krkh.org. 
For mer informasjon, ta kontakt med operativ leder eller hjelpekorpsleder.