Samarbeidsavtale med Lebesby Kommune

I dag har Kjøllefjord Røde Kors og Lebesby Kommune formelt underskrevet en samarbeidsavtale om beredskap.

Jeg er glad for at Lebesby Kommune og Kjøllefjord Røde Kors har inngått samarbeidsavtale om beredskap før, under og etter uønskede hendelser eller kriser. De skal også ha ansvaret for hjertestarterne som er rundt omkring i kommunen vår, og bidra til at innbyggerne får en innføring i bruk av disse, sier ordfører Stine Akselsen.

Fra venstre: Michael Bech Elvestad, Stine Akselsen, Ørjan Olsen
Fra venstre: Michael Bech Elvestad, Stine Akselsen, Ørjan Olsen

Hun fortsetter, «Det lokale Røde Kors laget gjør en fantastisk jobb både innenfor hjelpekorps, besøkstjeneste og RØFF. Kjøllefjord Røde Kors gjør en stor forskjell i vår kommune.»

Vi i Kjøllefjord Røde Kors er svært fornøyd med at vi nå har fått på plass en skriftlig avtale, selv om samarbeidet har vært svært gått også før denne avtalen, sier leder Ørjan Olsen.