Informasjonssentral for Finnmark Røde Kors

Kjøllefjord Røde Kors ble i år tildelt informasjonssentralen for Finnmark Røde Kors. Det er 7 gangen Kjøllefjord har denne oppgaven de siste 10 årene. Informasjonssentralen vil være et bindeledd mellom hjelpekorpsene i fylket, mot naturlige samarbeidspartnere, og ikke minst opp mot Norges Røde Kors informasjonssentral på Gol. Kjøllefjord Røde Kors vil ha sentralen på Røde Kors hytta utenfor Kjøllefjord, hvor hjelpekorpset i tillegg vil ha utvidet beredskap i nærområdene ved at flere har døgnvakt på hytta.
IMG_2099