Bli med i Hjelpekorpset

Hjelpekorpset i Kjøllefjord trenger flere frivillige medlemmer som er villig til å stille opp for redningstjenesten når noen trenger det. Kunne du tenke deg å være med i Kjøllefjord Røde Kors Hjelpekorps? Ta kontakt med oss.
Vi planlegger opplæring av nye medlemmer i løpet av våren, og ønsker derfor å komme i kontakt med alle som er interessert.