2016

Kjøllefjord Røde Kors vil ønske alle et riktig godt nytt år. Vi vil samtidig få takke alle våre medlemmer og frivillige som har stilt opp for lokalforeningen gjennom 2015 og bidratt til vårt viktige arbeid i forskjellige aktiviteter. Kjøllefjord Røde Kors ønsker også å rette en stor takk til bedrifter som gjennom året som er gått har støttet foreningen gjennom sponsing eller kjøp av varer eller tjenester. Disse bidragene er svært viktig for oss.