Samarbeidspartnere

Kjøllefjord Røde Kors er en frivillig humanitær organisasjon, en egen juridisk enhet, med egne lover og egen økonomi. Det er derfor viktig for driften av foreningen å ha forutsigbar og sunn økonomi. Dette får vi gjennom flere inntektsbringende tiltak, tilskudd, og gjennom avtaler med blant annet næringslivet lokalt og regionalt. 

Kjøllefjord Røde Kors har gjennom året flere samarbeidspartnere i næringslivet som vi ønsker å påskjønne gjennom god omtale for sine gaver, sponsinger, kjøp av tjenester o.l.

Nedenfor vil vi liste opp våre samarbeidspartnere i 2018.


I dag har Kjøllefjord Røde Kors inngått en avtale med Stein Kåre Røvik AS. Firmaet vil sponse Røde Kors med snømåking gjennom vinteren ned til Røde Kors hytta. Dette er en viktig bidragsyter for at det skal være økonomisk lønnsomt å gjennomføre kafe på Røde Kors hytta hver søndag gjennom vinteren.

Dette er ikke noe nytt for oss eller for Stein Kåre Røvik AS. I år vil det være tredje året på rad at det måkes ned til Røde Kors hytta, uten at dette innebærer store kostnader for Kjøllefjord Røde Kors. Vi er svært takknemlig for denne gesten, og setter stor pris på at dette blir gjort. Tusen takk!


I dag har Kjøllefjord Røde Kors inngått en samarbeidsavtale med Mossa kiosken AS. Firmaet gir Røde Kors lokalt svært gode rabatter på kjøp av varer til årets søndagskafeer. Dette er enda en viktig bidragsyter for at det skal være økonomisk lønnsomt å gjennomføre kafe på Røde Kors hytta hver søndag gjennom vinteren.

Vi er svært takknemlig for denne gesten, og setter stor pris på at dette blir gjort. Tusen takk!


Disse har kjøpt kurs eller utstyr fra oss i år:
– Lebesby Kommune
– Mehamn Taxi
– Errols Taxi
– Mehamn Pensjonistforening
– Nordkyn Kraftlag SA
– Salmar
– Bergerud AS
– Lorden Kro AS

Kjøllefjord Røde Kors er svært glad for å ha disse på lag med oss! Tusen takk!