Psykososial førstehjelp

Mehamn Røde Kors arrangerer kurset Psykososial førstehjelp torsdag 8. november fra kl. 18:00. 

Hensikt
Hensikten med kurset er å bidra til å gjøre deltakerne trygge i rollen som hjelper for mennesker som har vært i en akutt kritisk situasjon eller nettopp har gjennomlevd dette. Kurset gir innsikt i hvilke grunnholdninger som har betydning for å yte god psykososial støtte. Gjennom oppgaver og øvelser skal deltagerne få trene på hvordan slik støtte best kan gis.
Kurset er også et bidrag i å styrke Røde Kors rolle som beredskapsorganisasjon lokalt og sentralt.

Målgruppe
Alle frivillige og ansatte i Røde Kors.

Læringsmål

  • Deltagerne skal få en grunnleggende forståelse av rollen som støttende medmenneske i slike situasjoner.
  • Deltagerne skal få kunnskap om hvordan en kritisk hendelse kan ramme.

1. VÆR nærværende

  • Deltagerne skal få kunnskap om fysisk og psykisk nærvær.
  • Deltagerne skal få kjenneskap til hvordan en kan forholde seg empatisk i møte med mennesker som har blitt utsatt for en kritisk hendelse.

2. LYTT oppmerksomt

  • Deltagerne skal få kunnskap om hvordan å lytte med en aktiv og støttende holdning.
  • Deltageren skal få trening på aktiv lytting.

3. AKSEPTER ulike reaksjoner

  • Deltagerne skal få kunnskap om normale reaksjonsmønstre i unormale situasjoner.
  • Deltagerne skal få en forståelse for hvordan de best kan møte forskjellige reaksjoner.

4. GI omsorg og praktisk hjelp

 • Deltagerne skal få en forståelse for betydningen av alminnelig omsorg og praktisk hjelp.
 • Deltagerne skal få innsikt i hvordan de kan avdekke behov og bistå med hjelp.
 • Deltagerne skal få innsikt i hvilken type holdninger og handlinger det er viktig å ta med seg inn i rollen som Røde Kors aktør i møte med mennesker i kritiske situasjoner.
 • Deltakerne skal få innsikt i hva man som hjelper bør unngå å si eller gjøre i møte med en berørt.

Tid
3 timer

Antall deltakere
Anbefalt mellom 12-40 deltakere

Undervisningsform
Teori, gruppeoppgaver, øvelser og dialog.

Vurderingsforum og krav for godkjent kursbevis
Gjennomført hele kurset og aktiv deltagelse.