Kvalifisert samband

Finnmark Røde Kors vil arrangere kurset Kvalifisert Samband over den digitale plattformen Teams. Kurset planlegges over 3 kvelder fra 18:00-21:30 alle dager. Datoene er ikke satt, men vil bli januar/februar 2021.

Finnmark Røde Kors vil sende informasjon til samtlige hjelpekorps i Finnmark om kurset, slik at all påmelding går til samme person.

Hensikt
Hensikten med en obligatorisk opplæring i samband er å sikre at alle aktive medlemmer i Røde Kors Hjelpekorps har grunnleggende kunnskaper i radiosamband og kan bruke Nødnett i samhandling med andre i henhold til krav fra DNK.

Målgruppe
Kurset er en del av grunnopplæringen i hjelpekorpset og er obligatorisk for alle aktive hjelpekorpsmedlemmer.

Kursinnhold

«Kvalifisert samband» er et brukerkurs i Nødnett. I tillegg omhandler det bruk av og prosedyrer i samband i Røde Kors generelt samt noe teknisk informasjon om samband som er nødvendig å kjenne til.
Kurset avsluttes med en ringløype.

Læringsmål

    Etter endt kurs skal hjelpekorpsmedlemmer:

  • forstå forskjellen på og bruksområdene til TMO og DMO
  • kunne betjene Nødnett-terminalene korrekt for aktuell sambandstrafikk
  • beherske riktig og god sambandsprosedyre
  • kunne sette opp mobilterminaler som gateway eller repeater

Tid
10 timer

Undervisningsform
Opplæringen gjennomføres i tre økter med en blanding av teori og praksis. Det er en praktisk sambandsøvelse i hver økt og kurset avsluttes med en ringløype.
I første økt behandles samband og Nødnett generelt, sambandsprosedyre og oppbygging av ISSI. Økten er på 2t 50m.
Andre økt tar for deg oppbygging av Nødnett, TMO og DMO, talegrupper og geosoner samt andre funksjoner i Nødnett, totalt 2t 50m.
I tredje og siste økt er det fokus på nødnett-terminalen, dekningskart for Nødnett, bruk av repeater og gateay, sambandsreglement og kontroll av sambandsutstyret, totalt 4t.
Timer i denne sammenheng er klokketimer (60 minutter). Øvelser og pauser er inkludert.

Krav til deltakere
Det stilles ingen forkunnskaper for å delta på kurset, men det forutsettes at kursdeltakerne deltar som aktive medlemmer i hjelpekorpset etter endt opplæring.

Vurdering og bevis for godkjent kurs
For å få godkjent kurset må deltakerne ha deltatt på alle temaene i kurset og ha gjennomført og bestått tilhørende praktisk og teoretisk test i forbindelse med sambandsøvelsene.

Ved evaluering av deltakerne brukes et utsjekk-skjema. Utsjekk foregår ved at kursdeltakeren på oppfordring og/eller under sambandsøvelsene viser instruktøren at han/hun behersker sjekkpunktene tilfredsstillende.

Alle sjekkpunktene må være bestått for å få kurset godkjent.