Kart – Kompass – GPS, modul 1

Kjøllefjord Røde Kors Hjelpekorps arrangerer kurset Kart – Kompass – GPS MODUL 1 tirsdag 16. og onsdag 17. oktober fra kl. 18:00 begge dagene. Denne modulen er på totalt 8,5 time, og gir deltakerne noe teori og mye trening på bruk av kart og kompass.

Hensikt
Hensikten med utdanningsprogrammet er å gi alle medlemmer i Røde Kors Hjelpekorps (RKH) og Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp (RØFF) grunnleggende kompetanse i bruk av kart, kompass og GPS.

Målgruppe
Alle medlemmer i Røde Kors som har behov for kompetanse i bruk av kart, kompass og GPS.

Innhold
Opplæringen er delt inn i fire deler:

Modul 1 – Grunnleggende nivå kart og kompass
Grunnleggende og generelle om orientering, kartets oppbygging og enkel bruk av dette.
Modul 2 – Kvalifisert nivå kart og kompass
Viderefører temaer fra modul 1 og høyner vanskelighetsgraden på øvelsene.
Modul 3 – Vinterorientering
Orientering på snødekt mark og på høyfjellet og utfordringene i forbindelse med dette.
Modul 4 – GPS
Praktisk bruk av GPS, spesielt opp mot orientering og samspillet med kartet. Deltagerne skal også bli bevisste på begrensninger ved bruk av GPS.

Læringsmål
Etter endt opplæring skal deltakerne:
– Kunne orientere i variert terreng i krevende forhold ved hjelp av kart, kompass og GPS
– Være motiverte til å vedlikeholde og videreutvikle kunnskapen

Tid
Foreslått tidsramme på totalt 34 1/2 time.

Krav til forkunnskaper
Modul 1 krever ingen forkunnskaper. Modul 2 forutsetter kunnskaper tilsvarende modul 1. Modul 3 og 4 forutsetter kunnskaper tilsvarende modul 1 og 2.

Undervisningsform
All undervisning kan gjennomføres ute i naturen. Noen temaer kan med fordel gjennomgås i plenum før praktisk øving.

Kriterier for godkjent kursbevis
Kursbevis forutsetter aktiv deltakelse under opplæringen.