Dette er Røde Kors Hjelpekorps

Kjøllefjord Røde Kors Hjelpekorps arrangerer kurset Dette er Røde Kors Hjelpekorps onsdag 14. november fra kl. 18:00. 

Hensikt
Gi medlemmene i Røde Kors Hjelpekorps grunnleggende kjennskap til hjelpekorpsets idé og historie, organisatoriske oppbygging og virksomhet.

Målgruppe
Frivillige som ønsker å bli aktive i Røde Kors Hjelpekorps.

Kursinnhold

Hjelpekorpsets oppgaver, organisering og styrende dokumenter og hjelpekorpset som støtteaktør for myndighetene samt praktisk informasjon om lokalt hjelpekorps er temaer som blir gjennomgått på kurset.

Læringsmål

    Etter kurset skal deltakerene:

  • kjenne til Hjelpekorpsets historie
  • kjenne til Hjelpekorpsets organisering lokalt, distriktsvis og sentralt
  • Kjenne til Hjelpekorpsets formålsparagraf og hovedsatsingsområdene
  • Kjenne til kravene som stilles til medlemmer i Røde Kors
  • Kjenne til hjelpekorpsets styrende dokumenter

Tid
3 timer

Undervisningsform
Klasseromsundervisning. Kurset gjennomføres på tre timer inkludert to pauser og skal først og fremst være en elementær innføring i Røde Kors Hjelpekorps. Alle temaene i kurset må gjennomgås.

Krav til deltakere
Det forutsettes at deltakerne har gjennomgått kurset ”Introduksjon til Røde Kors” Det forutsettes også de har lest gjennom deltakerheftet til kurset på forhånd.

Vurdering og bevis for godkjent kurs
Det er ikke lagt opp til evaluering av hver enkelt kursdeltaker, men får å ”bestå” kurset må deltakerne ha deltatt på hele kurset
For i sikre at alle får med seg innholdet i kurset er det ønskelig at den enkelte kursdeltaker har gjennomgått oppgavene i deltakerhefte, enkeltvis eller i grupper